Momap for Android

Installation

Ladda ner APK-filen ovan och kör den från Android-enheten. ”Okända källor” måste vara förbockat i Inställningar -> Säkerhet.

Lägg Ocad-filer(v9, 10 och 11) i en mapp med namnet ”Momap” på det primära SD-kortet. Vissa enheter har flera SD-kort men programmet kan bara läsa från ett av dem. Om programmet inte hittar filerna, testa att lägga dem på ett annat SD-kort.

När man startar momap visas en lista med alla Ocad-filer, tryck på en för att öppna kartan.

Obs: Kartor får inte ha filnamnet: temp.ocd. När man öppnar en karta, skapas nämligen en kopia av kartan med filnamnet temp.ocd. Alla ändringar man gör, sparas till denna fil. Om programmet avslutas oväntat kan man alltid på så sätt öppna den osparade filen. Detta gäller endast för fullversionen.

Menyer

För att visa menyn, när man har öppnat en karta,  klicka på telefonens/surfplattans meny-knapp. För Android tidigare än version 3 är detta en fysisk knapp på framsidan av enheten. För Android 3 och senare är det oftast en knapp längst ner på skärmen. Man kan också trycka på denna knapp i redigeringsläget: .

När man trycker på meny-knappen visas följande menyalternativ:

Load background Läs in en bakgrund, antingen Ocad- eller bildfil. 
Save Spara ändringar till filen.
Save copy Spara en kopia av kartan med ett nytt namn.
Measure Mätverktyg. Om ett kurvobjekt är markerat visas dess längd på kartan och i verkligheten.
Dra och släpp för att mäta en sträcka.
Redo Gör om.
View
    View: center Visa mitten av kartbilden.
    View: GPS Visa kartbilden där du befinner dig enligt GPS:en.
    Lock view to GPS Visa alltid kartbilden där du befinner dig enligt GPS:en.
    Hatched areas Visa rastrerade ytor.
    Background visible Visa eller dölj bakgrundsbilden. Om förbockad visas den. 
    Foreground visible Visa eller dölj förgrunden. Om förbockad visas den. 
GPS  
    Coordinate system Ändra referenssystem.

 

GPS

För att använd GPS måste kartan vara georefererad i Ocad. Rätt referenssystem måste vara valt. Följande system stöds: UTM, SWEREF99, RT90, TM35FIN.

En blå cirkel på kartbilden visar var du befinner dig enligt GPS:en.

GPS-positionen hämtas från operativsystemet. Om enhetet har inbyggd GPS kommer den att användas. Om man vill använda en extern bluetooth-GPS, måste man installera en separat app för det.

Bakgrunder

Både Ocad-filer och bildfiler(jpg,bmp) kan användas som bakgrund. Bildfiler måste vara inpassade i Ocad. Lägg filerna i Momap-mappen på SD-kortet. För att läsa in en bakgrund välj Load background i menyn. Endast en bakgrund kan visas åt gången.

Obs: Filnamnet får inte innehålla speciella tecken som åäö, om det är en bildfil.

Redigera/Panorera

Programmet har två lägen: panorerings- och redigeringsläge. När man öppnar en karta är programmet i panoreringsläge. Då kan man bara panorera, alltså flytta kartbilden och zooma och inte ändra kartan på något sätt. I panoreringsläget kan man zooma genom att nypa på skärment med två fingrar. I redigeringsläget får man dra i zoom-knappen istället. Mer info längre ner.

För att redigera, tryck på knappen i nedre högra hörnet(se bild nedan). Då visas knapparna för att rita och redigera som beskrivs längre ner. För att gå tillbaka till panoreringsläget, tryck igen på knappen i nedre högra hörnet. Man kan växla mellan dessa lägen när som helst.

Ändra till redigeringsläget

Ändra till panoreringsläget


Knappar för att markera och rita:

Dessa verktyg fungerar likt verktygen i Ocad.

Markera/redigera.

Rita linje

Rita frihandskurva

Rita bezierkurva

Rita rektangel

Rita ellips

Rita efter GPS: "spela in"

Knappar som visas när man ritar

Slutför. Tryck på denna när du har ritat klart en kurva eller yta.
Avbryt. Nytt objekt som ritats tas bort.
Följ en annan kurva eller yta - När man vill följa en annan kurva, tryck på knappen. Om fel objekt markeras tryck igen. Börja sedan rita igen där den ska sluta följa. Obs: denna funktion kan inte användas i samband med Rita hål, Fortsätt rita, Rita om eller Klipp yta.

Knappar som visas om ett objekt är markerat

Flytta objekt. Dra och släpp för att flytta. Kan användas för att markera objekt.

Rotera objekt. Dra och släpp för att rotera objektet. Tryck för att välja punkt att rotera kring (ej för punktobjekt).

Ta bort markerat objekt.

Vänd objekt, t.ex. vänd riktningen på lutningsstrecken för en brant.

Byt symbol hos det markerade objektet till den aktuella symbolen som visas i nedre vänstra hörnet.

Fyll/rita begränsning för ett objekt. Fyllningen/begränsningen får symbolen som är den aktuella symbolen som visas i nedre vänstra hörnet.

Lägg till punkt hos kurva eller yta. Tryck där en punkt ska läggas till.

Ta bort punkt hos kurva eller yta. Klicka på punkten som ska tas bort.

Rita hål i en yta, Bezier-verktyget väljs automatiskt.
Fortsätt rita från ena änden av en kurva, Bezier-verktyget väljs automatiskt.
Rita om en del av en kurva eller yta, Bezier-verktyget väljs automatiskt.
Klipp kurva/yta. För kurva så delas kurvan till två kurvor, där man trycker (eller drar och släpper). För yta, ritar man en kurva som ytan delas längs.
Lägg till kontrollbeskrivning. Tryck på denna knapp för att tilldela kodsiffra till en kontroll. Ange koden för kontrollen och tryck OK. 

Övriga knappar

Pipett. Klicka på ett objekt för att ändra aktuell symbol till dess symbol. Objektet markeras inte.

Ångra

Visa menyn

Zoom - Dra uppåt eller neråt för att zooma in respektive zooma ut.

 

Problem

Maila info@momap.se för vidare hjälp. Om du har förslag på hur programmet eller denna guide kan förbättras maila gärna.